Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

     ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

CÔNG TY CP XNK TH & ĐT TP.HCM

                        (IMEXCO)    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 20 tháng 7 năm 2011 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM  2011

 

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH

NĂM 2010

 

Kính thưa Quí vị Cổ Đông,

Công ty chúng ta bước vào thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh năm 2010 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng do nợ công. Bên cạnh đó các chính sách về tiền tệ, chính sách kinh doanh nhất là bất động sản của cơ quan quản lý Nhà nước thay đổi liên tục đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kinh doanh của Công ty .

Trong những tháng cuối năm cuối năm 2010 chủ trương thắt chặt tiền tệ nhằm chống lạm phát, ngân hàng đã siết chặt việc cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty do thiếu vốn trầm trọng.

Vấn đề tỷ giá ngọai tệ cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến họat động nhập khẩu của Công ty. Tỉ giá trên thị trường tự do của đồng Đôla Mỹ liên tục tăng cao, giá mua và bán được các ngân hàng thương mại công bố liên tục kịch trần, nhiều thời điểm các ngân hàng niêm yết giá mua bằng với giá bán, còn tỉ giá trên thị trường tự do cũng tăng liên tục có thời điểm cao hơn giá ngân hàng công bố từ 5-10%. Trong các giao dịch mua ngoại tệ thanh toán hàng nhập khẩu với ngân hàng, Công ty luôn phải chấp nhận tính thêm vào giá USD chính thức một vài loại chi phí khác mà không có chứng từ chứng minh.

Đứng trước tình hình thị trường, tình hình kinh doanh diễn biến xấu liên tục Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải nỗ lực hết mình tìm kiếm các đối tác, nguồn vốn, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm cố gắng bảo toàn vốn của cổ đông, ổn định họat động sản xuất kinh doanh, công ăn việc làm của Cán bộ công nhân viên Công ty.

Căn cứ vào báo cáo quyết toán của Công ty Cổ phần XNK TH&ĐT TP.HCM được công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Phan Dũng thẩm định. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty như sau :

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẾN 31/12/2010:

  1. A.       SỐ LIỆU CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN:

    Keá hoaïch 2010        Thöïc hieän 2010        Tyû leä

1/ Tổng kim ngạch XNK :                5.000.000USD          4.203.000 USD         84,06%

   Trong đó :

     - Xuất khẩu :                                  1.500.000 USD       1.452.000 USD         96,80%

     - Nhập khẩu :                                 3.500.000USD        2.751.000 USD         78,57%

* (Không bao gồm kiều hối)

2/ Tổng doanh thu & thu nhập :280.000.000.000Đ   360.584.418.925 Đ    128,78% 

3/ Lợi nhuận:                                                                  

    - Lợi nhuận sau thuế:                 - 5.979.607.316   Đ        

    - Thuế thu nhập doanh nghiệp :      421.910.829  Đ

(Số thuế TNDN phải nộp của 02 Công ty con)

4/ Phân phối lợi nhuận :                                                

- Do không có lợi nhuận nên Công ty không trích các quỹ như dự định và không chia cổ tức.

B.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA TỪNG ĐƠN VỊ:

1- Văn phòng Công ty và các đơn vị nội bộ:

                                                        Kế hoạch 2010             Thực hiện             Tỷ lệ

a/ Văn phòng Công ty :

- Kim ngạch XNK:                                                           

  Trong đó :

  + Xuất khẩu :                                   1.500.000 USD         1.452.000USD        96,80%

  + Nhập khẩu :                                  1.500.000 USD          1.329.215USD        88,60%

- Tổng doanh thu và thu nhập:      55.000.000.000 Đ     94.181.017.475 Đ    171,24%

- Lợi nhuận trước thuế :              4.250.000.000 Đ      -5.824.178.019 Đ

b/ Chi nhánh Imexco - Bình Thuận:                                  (5 tháng)

- Tổng doanh thu và thu nhập:      50 tỉ đồng                       16.027.859.400 Đ    

- Lợi nhuận trước thuế :            1 tỉ đồng                     -1.344.263.279 Đ

c/ Xí nghiệp NHS và Thực phẩm xuất khẩu :

- Tổng doanh thu và thu nhập:       110 tỷ ĐVN         127.219.420.937 Đ     115,65%

- Lợi nhuận trước thuế :               200.000.000 Đ                  7.127.013 Đ        3,56%

 

Các nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh tại Văn phòng  không có hiệu quả:

+ Văn phòng phải giải quyết các hàng tồn kho, công nợ cũ từ các năm trước để lại.

+ Giải quyết các chế độ, chính sách  cho CBCNV nghỉ việc để sắp xếp lại và kiện toàn bộ máy  tổ chức tại Văn phòng Công ty.

+ Chi phí lãi vay tăng cao ngoài dự kiến cho các dự án đang đầu tư dài hạn.

2- Các đơn vị thành viên:                     Kế hoạch 2010       Thực hiện 2010       Tỷ lệ

a/ Cty TNHH MTV Vĩnh Phát- Imexco:

     - Tổng doanh thu & thu nhập :        65 tỉ đồng               85.076.362.908Đ  130,88 %

     - Kim ngạch nhập khẩu:                      2.000.000 USD        1.421.785 USD     71,05 %

     - Lợi nhuận trước thuế :                       550.000.000 Đ         579.140.574 Đ       102,1 %

b/ Cty TNHH Imexco-Bình Thuận:                                   ( 07 tháng)

     - Tổng doanh thu & thu nhập :                                       40.950.501.625 Đ 

     - Lợi nhuận trước thuế :                                                      1.024.477.224 Đ               

II- NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

1/ Về tình hình thị trường :

Trong năm 2010 tình hình kinh tế vẫn trong vòng xoáy khủng hoảng, thị trường liên tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ hàng hóa của thế giới và trong nước. Điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam giảm mạnh do kinh tế mất ổn định luôn trong trạng thái lạm phát tăng cao, các khu Công nghiệp có rất ít các nhà đầu tư đến tìm hiểu và tỉ lệ thành công rất thấp do tình hình lao động tại Việt Nam có sự thay đổi lớn; lợi thế về lao động giá rẻ không còn, lực lương lao động không còn dồi dào như trước do các tỉnh thành đều có khu công nghiệp nên đã thu hút lao động xa quê trở  về  làm việc gần nhà.

Những tháng cuối năm  năm 2010 giá điện, giá nước cho sản xuất đều tăng đẩy giá thành sản xuất tăng, nhất là Chi nhánh Bình Thuận, Công ty Vĩnh Phát. Trong khi thi trường tiêu thu vẫn chưa có dấu hiệu tăng nhưng thanh toán vẫn còn rất chậm và nhiều rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tỉ giá đồng đô la Mỹ liên tục nên tỉ giá biến động mạnh, các ngân hàng không bảo đảm theo yêu cầu nhập khẩu của đơn vị và còn tình trạng phải mua USD ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để thanh toán hàng nhập khẩu.

Lãi suất ngân hàng trong năm 2010 tăng liên tục từ 14.5-18%, do Công ty hoạt động chủ yếu từ vốn vay  nên chi phí lãi vay tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Trong  hai năm liền 2009-2010 kinh doanh kiều hối của Công ty ngày càng giảm và không có hiệu quả nên Ban giám đốc quyết định chấm dứt hoạt động từ tháng 4/2010.

Trong 6 tháng cuối năm  tình hình tiêu thụ hàng hóa đã khả quan hơn. Các đơn vị tiếp tục duy trì  mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và trang trải được các khoản lỗ do chi phí của các ngày lễ tết Nguyên đán đầu năm.

2/ Về nguồn vốn :

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2010 chính phủ đã cắt nguồn hỗ trợ lãi suất, siết chặt cho vay để chống lạm phát  Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có phương án tích cực đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác kinh doanh tại khu công nghiệp Phú Gia. Tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục đầu tư  các dự án bất động sản khác để tạo nguồn cho các hoạt động của đơn vị.

Các Công ty con trực thuộc , Xí nghiệp sản xuất của Công ty sẽ cố gắng xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả, để được sử dụng vốn vay từ ngân hàng và huy động tù các cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi với lãi suất hợp lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

3/ Về kinh doanh xuất nhập khẩu:

         Xuất nhập khẩu là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, là chức năng chính trong giấy phép kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong năm qua các chỉ tiêu này ngày càng giảm do bị tác động quá nhiều những bất ổn về giá cả trên thị trường quốc tế, trong nước và nguồn vốn kinh doanh luôn trong trạng thái thiếu hụt, dẫn đến việc kinh doanh không có hiệu quả.

  Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành hàng xuất khẩu. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty. HĐQT – Ban Tổng giám đốc khuyến khích các đơn vị nội bộ tập trung đẩy mạnh đầu tư sản xuất và kinh doanh nội địa. Bản thân Ban giám đốc của các đơn vị cũng đã sớm nhìn nhận vấn đề và đã có bước chuyển đổi cơ bản ngành nghề kinh doanh tại Cty TNHH MTV Vĩnh Phát và Chi nhánh Bình Thuận đã chuyển sang Công ty TNHH từ 01/6/2010 tạo sự chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua những mặt hàng sản xuất tại các đơn vị này đang phát triển mạnh mẽ cả doanh thu lẫn thị trường từng bước gây dựng thương hiệu cho mình. Doanh thu và lợi nhuận tăng hàng năm chứng tỏ Công ty đã đi đúng hướng và trong những năm tới Công ty vẫn tiếp tục chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất tại các đơn vị này để phát triển các mặt hàng mới .

4/Về các dự án đầu tư :

a)  Đầu tư phát triển sản xuất:

+ Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco :

  Trong năm 2010 Công ty đã tiếp tục đầu tư mở rộng để tăng công suất, chất lượng sản phẩm của mình. Duy trì đầu tư hàng năm để đổi mới công nghệ để tăng sức cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành bao bì .

 

+ Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận :

         Do tình hình tăng giá liên tục của nhiên liệu than đá, Chi nhánh đã quyết định đầu tư buồng đốt nhiên liệu mới chuyển từ than đá sang củi với giá rẻ hơn, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh, giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Trị giá đầu tư 350 triệu đồng đã được hoàn tất trong quý 2/2010.

         Trong thời gian chuyển đổi CN Imexco Bình Thuận sang Công ty TNHH Imexco Bình Thuận đã được sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận tiếp tục hỗ trỡ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Công ty đã thực hiện tốt việc trả nợ vay và lãi đúng hạn, bảo đảm được uy tín với ngân hàng. Trong 07 tháng hoạt động Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận đã tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động tại Bình Thuận, đóng góp cho ngân sách địa phương nên đã được sự tin tưởng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty TNHH Imexco-Bình Thuận trong thời gian tới.

b/ Đầu tư các dự án :

+ Dự án khu công nghiệp Phú Gia huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :

               Trong năm 2010, việc hợp tác đầu từ cùng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Nam gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng liên tục trì hoãn nên việc  thỏa thuận hợp tác khai thác kinh tế với Công ty Thiên Nam gặp nhiều trở ngại và không hiệu quả. Hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng và chấm dứt hợp tác từ tháng 7/2010.

+ Dự án cao ốc căn hộ tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6 :

Công ty đang lập hồ sơ thiết kế chi tiết để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng với quy hoạch chi tiết như sau :

+ Độ cao công trình :                                           25 tầng và 2 tầng hầm

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                             32.278 m2

    Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                        1.600 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                         2.680 m2

* Căn hộ :                                                                         17.352,6 m2

* Tầng hầm :                                                                          5.840 m2

* Giao thông :                                                                       4.205 m2

Tiến độ thực hiện dự án có thể chậm hơn dự kiến ban đầu do suy thoái kinh tế thế giới và tình hình đóng băng của thị trường bất động sản.

+ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8 :

Sau khi được UBNDTP thuận chủ trương cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính – Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

 

Công ty tiếp tục thực hiện lập hồ sơ thiết kế với quy hoạch cụ thể như sau:

+ Diện tích khuôn viên :                                                        6.418,9 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                             62.545 m2

   Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                        4.588 m2

* Căn hộ :                                                                            48.913 m2

* Tầng hầm :                                                                          3.800 m2

* Giao thông, sân bãi, cây xanh :                                         4.177 m2

+ Dự án tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8 :

Dự án này cũng đã được UBNDTP thuận chủ trương cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công ty đã có công văn đề nghị Sở Tài chính – Vật giá Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định giá khu đất này.

Công ty đang lập hồ sơ thiết kế sơ phác với quy hoạch cụ thể như sau :

+ Diện tích khuôn viên :                                                        1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                            6.253,3 m2

   Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                     1.732,9 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                     2.037,8 m2

* Căn hộ cho thuê :                                                           1.095,1 m2

* Tầng hầm :                                                                       1.018,9 m2

* Giao thông, sân bãi :                                                          368,6 m2

5/ Đầu tư ra nước ngoài :

Đến nay Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty kinh doanh chế biến gỗ Imexco tại Lào giai đoạn 1 trị giá 198.715 USD  trên tổng giấy phép đầu tư 900.000 USD.

C/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC :

1/ Về tổ chức :

Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của văn phòng giảm nhân sự, thu gọn bộ máy để tăng hiệu quả kinh doanh.

Chuyển mô hình hoạt động của chi nhánh Imexco Bình Thuận thành Công ty TNHH Imexco Bình Thuận.

Để giảm bớt chi phí và tăng cường hiệu quả cho Công ty, Ban Giám Đốc Công ty đã thường xuyên kiểm soát các chi phí và yêu cầu các phòng ban thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng dầu,.v.v….

Do khó khăn của thị trường, lạm phát tăng cao, chi phí về sản xuất và tiên lương liên tục tăng. Ban giám đốc phối hợp với các phòng ban rà soát lại tất cả công việc để tái cơ cấu lại tổ chức nhằm giảm chi phí quản lý.

2/ Về công tác đoàn thể – xã hội – chính sách – từ thiện :

a/ Công tác Công Đoàn :

Năm 2010 tình hình kinh doanh của Công ty và các đơn vị nội bộ tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Chấp hành Công Đoàn vẫn cố gắng chăm lo đời sống cho CBCNV. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.600.000đ/tháng.

Các ngày nghĩ lễ Tết CBCNV đều được thưởng. Những trường hợp khó khăn đặc biệt đều có trợ cấp của Công Đoàn. Công Đoàn kết hợp cơ quan luôn quan tâm thăm hỏi khi CBCNV bị ốm đau hay gia đình có ma chay, hiếu hỉ.

Công Đoàn cũng chỉ đạo và theo dõi sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức thực hiện hội nghị lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động giải quyết đúng đủ các chế độ cho người lao động.

Công Đoàn và Chính quyền Công ty đã vận động CBCNV và lãnh đạo các đơn vị và Ban Tổng Giám đốc cùng tham gia đóng góp các quỹ từ thiện cho người nghèo, quỹ hỗ trợ thiên tai bão lụt, Quỹ khuyến học trị giá trên 55 ttiệu đồng.

b/ Công tác Thanh niên :

Ban Chấp hành cũng đã củng cố lại hoạt động của Đoàn Thanh niên: tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát kế hoạch Công ty giao cho từng đơn vị và vận động đoàn viên của đơn vị mình tích cực góp phần tham gia hoàn thành kế hoạch được giao.

Kết luận :

Trong năm 2010 tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn và mất ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Imexco. Với sự cố gắng của CBCNV, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công ty đã cố gắng thực hiện kế hoạch đã trình Đại hội Cổ đông. Tuy nhiên kết quả kinh doanh không đạt như mong muốn mà đại hội cổ đông giao. Kết quả này do các yếu tố khách quan cũng như chủ quan về  biến động thị trường và dự đoán của công ty lạm phát tăng cao, lãi vay ngân hàng liên tục tăng đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Nhưng quan trọng nhất là Công ty vẫn duy trì được sản xuất và giữ được khách hàng, bảo đảm được đời sống của CBCNV, bảo toàn được vốn và tạo sức bật cho các nắm tới./.

                                                       

    

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

 

I/ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 2011:

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Cổ đông đã thông qua cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2, nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2008 – 2010 là chuyển đổi các mặt bằng hiện hữu để thực hiện các dự án và xây dựng lại các Xí nghiệp, củng cố và phát triển sản xuất các mặt hàng chủ lực của Công ty. Trên cơ sở đó, năm 2011 Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đã và đang triển khai.

Do tình hình kinh tế và tài chính năm 2011 vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nên việc triển khai di dời và xây dựng các dự án có chậm lại. Tập trung việc giải quyết dứt điển khu công nghiệp Phú Gia để thu hồi vốn giảm bớt áp lực lãi từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp 450 tỉ từ 2009-2010.

 Song song với việc triển khai các dự án còn dở dang, Công ty vẫn đẩy mạnh đầu tư mở rộng  sản xuất tại Công ty TNHH Imexco - Bình Thuận. Tăng cường đầu tư để nâng cao công suất sản xuất của Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát – Imexco.

Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu vẫn được duy trì và triển khai các hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu. Tuy nhiên do tình hình kinh tế năm 2011 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên Công ty cũng xác định khả năng lợi nhuận sẽ giảm so với các năm trước. Đây cũng là điều kiện cần để củng cố lại Công ty, chuẩn bị cho bước phát triển lâu dài trong những năm tới.

II/ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 :

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, sau khi rà soát lại toàn bộ hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên. Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

A/ KẾ HỌACH SẢN XUẤT - KINH DOANH :

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty :

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                         645.000.000.000 Đ

- Kim ngạch XNK :                                                                 5.000.000 USD

   Trong đó :

+ Xuất khẩu :                                                                     1.500.000 USD

+ Nhập khẩu :                                                                    3.500.000 USD

- Lợi nhuận trước thuế :                                                 Cố gắng không lỗ

2/ Kế hoạch cụ thể của từng đơn vị :

a/ Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát – Imexco :

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                         70.000.000.000 Đ

- Kim ngạch nhập khẩu :                                                        2.100.000 USD

- Lợi nhuận trước thuế :                                                         600.000.000 Đ

- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn giao (10 tỷ đồng)                                               6 %

b/Công ty TNHH Imexco – Bình Thuận (vốn điều lệ 12 tỉ đồng):

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                         45.000.000.000 Đ

- Lợi nhuận trước thuế :                                                         650.000.000 Đ

- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn giao (10,86 tỷ đồng)                                         6 %

c/ Xí nghiệp NHS và Thực phẩm XK :

- Tổng doanh thu và thu nhập :                                       110.000.000.000 Đ

- Lợi nhuận trước thuế :                                                         100.000.000 Đ

- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn giao (2,77 tỷ đồng)                                        9,1 %

d/ Văn phòng Công ty :

- Tổng kim ngạch :                                                                 2.900.000 USD

Trong đó :

+ Xuất khẩu :                                                                     1.500.000 USD

+ Nhập khẩu :                                                                    1.400.000 USD

- Tổng doanh thu :                                                           420.000.000.000 Đ

- Lợi nhuận trước thuế :                                                     Cố gắng không lỗ

3/ Nhận định và đánh giá tình hình :

a/ Về tình hình thị trường :

Ngay những tháng đầu năm tình hình kinh tế vẫn chưa tiến triển có nhiều thay đổi phức tạp do ảnh hưởng của lạm phát và các chính sách của nhà nước đến thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước. Điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Ngân hàng nhà nước liên tục điều chỉnh tỉ giá USD làm cho giá USD trên thị trường biến động mạnh, các ngân hàng thương mại không bảo đảm nguồn cung USD theo yêu cầu nhập khẩu của đơn vị, và trong từng thời điểm vẫn còn tình trạng phải mua USD ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để thanh toán hàng nhập khẩu.

b/ Về nguồn vốn :

Năm 2011 Nhà nước sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động cho vay của ngân hàng và điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản nhằm kìm chế lạm phát sẽ là áp lực rất lớn khi Công ty huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của mình.

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và cũng luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2011 Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có phương án tích cực đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác kinh doanh, nhanh chóng triển khai các dự án bất động sản khác tìm mọi cách để tạo nguồn vốn cho các hoạt động của đơn vị.

Các Công ty, Xí nghiệp sản xuất của Công ty đã cố gắng xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả, để được vay vốn từ các ngân hàng trong chương trình hỗ trợ vốn vay cho sản xuất với lãi suất thích hợp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

B/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

1/ Đầu tư phát triển sản xuất :

-  Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát - Imexco:

Từ khi thành lập đến nay Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco đã liên tục đầu tư nhập máy móc thiết bị nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Dự kiến trong năm 2011 Công ty TNHH Vĩnh Phát – Imexco sẽ tiếp tục đầu tư thêm máy móc mới năng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh  trên thị trường bao bì.

2/ Đầu tư các dự án :

a/ Dự án khu công nghiệp Phú Gia huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương :

            Bước vào đầu năm 2011 tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp. Dự kiến trước tình hình đầu tư trong và ngoài nước vào khu CN Phú Gia trong năm 2011 và năm 2012  không có dấu hiệu khả quan trong tình hình kinh tế trong và ngoài nước cũng như chính sách tài chính tín dụng của chính phủ như đã nêu trên  ,cũng như căn cứ  tình hình kinh doanh khu CN Phú gia từ năm 2008 đến nay không có nhà đầu tư mới thuê đất Khu Công nghiệp đồng thời lãi vay ngày càng tăng ,các khoản vay để đầu tư cho Khu Công nghiệp sắp đến hạn phải thanh toán

Công ty đang tiến hành đàm phán với các đối tác để nhanh chóng chuyển nhượng  để  thu hồi vốn cho Công ty giảm bớt áp lực lãi từ trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ trước đây.

b/ Dự án cao ốc căn hộ tại 432 Trần Văn Kiểu, Quận 6 :

             Dự kiến trong năm 2011 sẽ hợp tác với công ty CP Gia Việt để thực hiện khởi công xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

 c/ Dự án chung cư tại 301 Bến Bình Đông, Quận 8 :

Sau khi được UBNDTP thuận chủ trương tại công văn số 58903/UBND-ĐTMT cho Công ty cổ phần sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất.

            Trong năm 2011 làm các thủ tục liên quan về đất, dự kiến giá trị đầu tư giai đoạn 1 trị giá 60 tỉ đồng. Dự kiến sắp tới sẽ hợp tác với công ty CP Hồng Hà thực hiện dự án này.

d/ Dự án tại 3 – 5 Mễ Cốc, Quận 8 :

             Dự án nếu  được UBND TPHCM chấp thuận, Công ty CP Imexco sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và Công ty sẽ  đầu tư xây dựng Công trình văn phòng làm việc kết hợp cửa hàng kinh doanh, đầu tư giai đoạn 1 trị giá 15 tỉ đồng.

+ Diện tích khuôn viên :                                                        1.621,4 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng :                                            6.253,3 m2

   Trong đó :

* Thương mại, dịch vụ :                                                     1.732,9 m2

* Văn phòng cho thuê :                                                     2.037,8 m2

* Căn hộ cho thuê :                                                           1.095,1 m2

* Tầng hầm :                                                                       1.018,9 m2

* Giao thông, sân bãi :                                                          368,6 m2

3/ Đầu tư ra nước ngoài :

Dự kiến năm 2011 do việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nên Công ty không chủ trương đầu tư vốn ra nước ngoài.

Hiện nay Công ty đã thông qua chủ trương tìm đối tác để chuyển nhượng lai Công ty kinh doanh chế biến gỗ tại Lào do kinh doanh không hiệu quả.

C/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC :

1/ Về tổ chức :

Chiến lược kinh doanh năm 2011 có những thay đổi cơ bản. Kế hoạch xuất nhập khẩu giảm để tập trung đầu tư vào thị trường nội địa, mở rộng các mạng lưới bán hàng và thực hiện từng bước các dự án lớn có khả năng tái tạo nguồn vốn nhanh chóng. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty sẽ tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức nhân sự và định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi vốn ở các Công ty cổ phần kinh doanh không có hiệu quả đồng thời thành lập mới những công ty kinh doanh có phương án tốt mang lại hiệu quả cao..

2/ Về công tác đoàn thể :

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống của CBCNV – tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, cùng nhau gắng sức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Cổ đông sẽ thông qua cho năm 2011.

Kết luận :

Tại Đại hội Cổ đông đầu năm 2010, Công ty đã nhận định được những khó khăn trong sản xuất kinh doanh do lạm phát, lãi vay tăng cao và ảnh hưởng hậu suy thoái, nhưng cũng chưa dự đoán hết được những khó khăn những hậu quả nặng nề và kéo dài tình trạng khủng hoảng tại thị trường bất động sản, tài chính như hiện nay. Do vậy kết quả kinh doanh năm 2010 đã không đạt như mong muốn, thực tế đã lỗ như thể hiện trong báo cáo tài chính.

Năm 2011, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định,. Ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc  xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này để tồn tại và chờ cơ hội phát triển.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và hợp tác lâu dài của các đối tác trong kinh doanh của các ngân hàng tài trợ vốn, cùng các khách hàng, bạn hàng đã sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn./.                                                                                       

 

                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                  

                                                                             DƯƠNG KỲ HIẾU                   

 

 
Hôm nay: 01-10-2016
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 439054

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658